Het Stuw bestuur

De studievereniging StuW wordt bestuurt door 7 enthousiaste studenten van de opleiding Watermanagement.

Op deze pagina zullen de Stuw-Bestuursleden van het schooljaar 2022-2023 zich voorstellen. 

Wij zijn Zeger, Max, Klaske, Daan, Max, Mats en Tom. We zitten allemaal in het 2de jaar van de studie watermanagement. Het doel dat we voor dit bestuursjaar willen realiseren is dat alle studenten naast het studeren ook de gezelligheid ervaren van het studentenleven. Daarnaast willen we onze medestudenten mogelijkheden bieden om meer inzichten in het werkveld te krijgen.

Zeger den Boestert

Functie: Voorzitter

 

Daan Orbons

Functie: Penningmeester 

Mats Pullen

Functie: Commissaris studie gerelateerde activiteiten


Max Dikker

Functie: Commissielid studie gerelateerde activiteiten

Max Kouwer

Functie: Commissaris activiteiten gezelligheid

Klaske Julsing

Functie: Commissielid activiteiten gezelligheidTom Pentenga

Functie: Commissaris promotie